06 31931419
  info@ifhvannoort.nl

Wij zijn als opdrachtnemer actief in de gladheidbestrijding voor Rijkswaterstaat Utrecht en provincie Utrecht. Wij voeren deze werkzaamheden al enkele jaren uit naar alle tevredenheid van onze opdrachtgever. Door toepassing van het juiste materieel kunnen wij u ook voorzien in bestrijding van gladheid op uw bedrijventerrein. Bij extreem weer zijn wij in staat om te voorzien in extra materieel waarbij u moet denken aan minishovels met borstel en drabschuif, tot trucks met strooimachine en sneeuwploeg. De levering van dooimiddel kan inbegrepen zijn bij het uitvoeren van deze opdracht.